Życzenia z okazji Dnia Kobiet

kwiatki
Szanowne Panie
Z okazji Dnia Kobiet przekazujemy wszystkim Paniom – mieszkankom Gminy Pokrzywnica– najlepsze życzenia wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz w pracy zawodowej. Życzymy, aby zawsze pamiętano o Waszej codziennej pracy, nieustannym trudzie, poświęceniu i trosce o innych oraz nadawanym przez Was sensie życia. Niech uśmiech i szczęście towarzyszy Paniom
każdego dnia.
Z wyrazami najwyższego szacunku
 Przewodniczący Rady Gminy

w Pokrzywnicy                                                                           Wójt Gminy
  /-/ Krzysztof Lubelski                                                    /-/ Adam Dariusz Rachuba