ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO PRODUCENTOM ROLNYM

O G Ł O S Z E N I E
ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO PRODUCENTOM ROLNYM
             Urząd Gminy w Pokrzywnicy informuje, że od dnia 01. 08 2013 r. do 30.08.2013 r. przyjmowane są wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
na II półrocze 2013 r. / pokój Nr 1 na parterze/
 
          Do wniosku należy dołączyć imienne faktury VAT zakupu oleju napędowego za okres od 01.02.2013 r. do 31.07.13 r.

.