Zwrot podatku akcyzowego

O G Ł O S Z E N I E
ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO PRODUCENTOM ROLNYM

Urząd Gminy w Pokrzywnicy informuje, że od dnia  01. 08 2016 r. do 31.08.2016 r. (włącznie ) przyjmowane są wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  na  II półrocze 2016 r. (pokój Nr 9 – piętro I)

 Do wniosku należy dołączyć imienne faktury VAT zakupu oleju napędowego za okres od 01.02.2016 r. do 31.07.2016 r.

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cen