Zwrot Podatku akcyzowego

  ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO PRODUCENTOM ROLNYM                                                 

        Urząd Gminy w Pokrzywnicy informuje, że od dnia  01. 02 2016 r. do 29.02.2016 r. (włącznie) przyjmowane są wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  na  I półrocze 2016 r.  (pokój Nr 9 – piętro I)

Do wniosku należy dołączyć imienne faktury VAT zakupu oleju napędowego za okres od 01.08.2015 r. do 31.01. 2016 r.

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego