ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

O G Ł O S Z E N I E
ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
PRODUCENTOM ROLNYM

Urząd Gminy w Pokrzywnicy informuje, że od dnia  01. 08 2014 r. do 01.09.2014 r.                       ( włącznie )przyjmowane są wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  na  II półrocze 2014 r. ( pokój Nr 9 – piętro I)

 Do wniosku należy dołączyć imienne faktury VAT zakupu oleju napędowego za okres od 01.02.2014 r. do 31.07.14 r.

.