Zwiedzanie Muzeum bł. ks. Jerzego Popiełuszki

W poniedziałek 5 października 2015 r dzieci klas V i VI szkół podstawowych z Gzowa, Popowa Kościelnego i Jackowa Górnego uczestniczyły w wycieczce edukacyjnej do Warszawy. W programie wyjazdu znalazły się warsztaty w ramach „Niewidzialnej wystawy”, zwiedzanie Muzeum bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Na zakończenie uczniowie obejrzeli ekranizację „Małego Księcia”. Szczególne znaczenie miał dla nas udział w doświadczaniu świata przez osoby niewidzące. Pobudziliśmy u siebie większą wrażliwość na problemy osób niewidzących. Sympatyczne było poznanie psa przewodnika, specjalnie wyszkolonego do pomocy niewidomym.

Galeria zdjęć