Zmiana w harmonogramie odbioru odpadów

Urząd Gminy w Pokrzywnicy informuje, że w harmonogramie odbioru odpadów dla trasy nr 2, odpady zmieszane (Pokrzywnica, Pomocnia, Piskornia, Budy Obrębskie, Łosewo, Klusek) i odpady segregowane (Pokrzywnica, Pomocnia, Piskornia, Obrębek, Mory, Obręb, Budy Obrębskie, Klaski, Dzbanice, Gzowo) wystąpił błąd.

Odpady w kwietniu z trasy nr 2 będą odbierane 18.04.2017 r. a nie tak jak to jest podane w harmonogramie 22.04.2017 r.