Zmiana terminu spotkania w sprawie obwodnicy Pułtuska

Wójt Gminy Pokrzywnica informuje, że w związku z poleceniem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, cykl spotkań  informacyjnych – Tura III dotyczących inwestycji pn. Studium Techniczno- ekonomiczno- środowiskowe z elementami koncepcji programowej wraz z materiałami  do uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla zadania „Budowa Obwodnicy Pułtuska w ciągu drogi krajowej nr 61” został przesunięty z 28 września 2018 r. na 7 listopada 2018 r.

Wójt
mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

 obwodnica dk61