Zawiadomnienie

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

Dnia 21 marca 2016r. (poniedziałek) o godz. 11.00 w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.
Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Zaopiniowanie materiałów przewidzianych do rozpatrzenia na sesji rady gminy.
  3. Wolne wnioski i oświadczenia.

                                                                                                               Przewodniczący Komisji
                                                                                                                  Budżetu i Finansów
                                                                                                                       /-/ Wiesław Król


Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych

Dnia 22 marca 2016r. (wtorek) o godz. 14.00 w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy odbędzie się  posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych.
Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Zaopiniowanie materiałów przewidzianych do rozpatrzenia na sesji rady gminy.
  3. Wolne wnioski i oświadczenia.

                                                                                                               Przewodnicząca Komisji
                                                                                                         Oświaty, Kultury i Społecznyc
                                                                                                            /-/ Wiesława Gronczewska