Zawiadomienie o sporządzeniu spisu wyborców

ZAWIADOMIENIE
o sporządzeniu spisu wyborców

Na podstawie art. 36 § 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.), Wójt Gminy Pokrzywnica, zawiadamia o sporządzeniu spisu wyborców dla potrzeb przeprowadzenia wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz wyborów wójta, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. , spis został sporządzony w formie elektronicznej oddzielnie dla każdego obwodu głosowania. Spis będzie udostępniony do wglądu od dnia 26 października 2014 r. do dnia 10 listopada 2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy Aleja Jana Pawła II nr 1 w pokoju nr 10 w godzinach pracy Urzędu..