ZAWIADOMIENIE o sporządzeniu spisu wyborców

Pokrzywnica, dnia 05.10.2015r.

ZAWIADOMIENIE
o sporządzeniu spisu wyborców

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) Wójt Gminy Pokrzywnica, zawiadamia o sporządzeniu spisu wyborców uprawnionych do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. Spis będzie udostępniony do wglądu od dnia 5 października 2015 r. do dnia 19 października 2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy, Aleja Jana Pawła II nr 1 w pokoju nr 10 w godzinach pracy Urzędu.

Udostępnianie spisu następuje na pisemny wniosek zainteresowanego, zawierający dane umożliwiające ustalenie tożsamości wyborcy w spisie.

Wójt Gminy Pokrzywnica
/-/Adam Dariusz Rachuba