Zaproszenie na szkolenie

Biuro Powiatowe ARiMR w Pułtusku z/s w Golądkowie zaprasza na szkolenie dotyczące:
• Portalu IRZplus – obsługa zgłoszeń zwierzęcych przez Internet
• Zasad rejestracji Kół Gospodyń Wiejskich ( obsługa wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich; realizowanie przez ARiMR płatności w ramach pomocy finansowej dla kół gospodyń wiejskich)

Szkolenie odbędzie się w dniu 18-12-2018 r. (wtorek) o godz. 10.00 w sali OSP Pokrzywnica.

Kierownik BP ARiMR
w Pułtusku z/s w Golądkowie
Magdalena Krokwińska