Zaproszenie na szkolenie MODR

Terenowy Zespół Doradczy w Pułtusku Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego zaprasza na szkolenie z zakresu

,,Obowiązek stosowania przez rolników zasad integrowanej ochrony roślin od 1 stycznia 2014 roku”

Od spełnienia tych wymagań będzie zależało uzyskanie przez rolników płatności bezpośrednich.

 Szkolenie odbędzie się w świetlicy OSP w Pokrzywnicy w dniu 13.02.2012 r.  o godzinie 10.00

 Marianna Guzek
Doradca rolnośrodowiskowy MODR
Telefon  23-6921186, 501703907

.