Zaproszenie na szkolenie

 

 

 

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego – Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Pułtusku zaprasza na szkolenie :

„ Zasady ochrony wód przed zanieczyszczeniami ze źródeł rolniczych związkami azotu pochodzenia rolniczego, dyrektywa azotanowa i wodna” 

Szkolenie odbędzie się 24.01.2019 r. o godz. 10.00 w Świetlicy OSP w Pokrzywnicy.                                                                                                                  

Szkolenie poprowadzi doradca MODR: Guzek Marianna oraz Rosłoński Kamil.

Informacji udzielamy w biurze w Pułtusku ul. Mickiewicza 22 A:  23 692 11 86