Zaproszenie

Wójt Gminy Pokrzywnica zaprasza wszystkie zainteresowane osoby na spotkanie informacyjne z przedstawicielem firmy projektującej trasę przebiegu planowanej do realizacji inwestycji „Budowa Obwodnicy Pułtuska w ciągu drogi krajowej nr 61”, w celu wniesienia ewentualnych uwag i opinii. Projekt zakłada budowę obwodnicy na terenie gminy Pokrzywnica w miejscowościach Łubienica Superunki, Łubienica i Koziegłowy.

Spotkanie odbędzie się w dniu 16.02.2018 r. o godz. 1300 w budynku świetlicy wiejskiej  w Łubienicy.

Jednocześnie informuje się, iż spotkanie o w/w tematyce odbędzie się również w dniu 16.02.2018 r. o godz. 1600  w Pułtusku.

Wójt Gminy Pokrzywnica
 mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

Obwodnica Pułtuska – warianty trasy