Zakupiono sprzęt do gry w szachy i warcaby

W miesiącach luty- marzec 2017r. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Witolda Machnowskiego w Nowym Niestępowie wraz z organizatorem: Green Office Ecologic Spółka z o.o., wzięła udział w akcji ekologicznej – ”Szkole pomagamy i świat oczyszczamy”.

Dzięki uczestnictwu w w/w akcji szkoła pozyskała fundusze na doposażenie w materiały edukacyjne. Zakupiono sprzęt do gry w szachy i warcaby, co w znacznym stopniu wpłynęło na wzbogacenie bazy dydaktycznej naszej placówki. Rozwój umiejętności logicznego i strategicznego myślenia. Kształtowanie koncentracji, skupienia, uwagi i cierpliwości. Naukę i tajniki tej królewskiej gry uczniowie mają możliwość poznać  na zajęciach podczas pobytu w świetlicy szkolnej oraz zajęciach pozalekcyjnych.