Zakończenie kadencji w Pokrzywnicy

Dnia 6 listopada 2018 roku w Urzędzie Gminy w Pokrzywnicy odbyła się ostatnia sesja Rady Gminy, podczas której Wójt Gminy Adam Dariusz Rachuba podsumował mijającą kadencję oraz wraz z przewodniczącym rady Krzysztofem Lubelskim i wiceprzewodniczącą Anną Bońkowską złożyli gratulacje i podziękowania za dobrą współpracę oraz godne reprezentowanie interesów społeczności lokalnej radnym gminy, sołtysom, radnemu Powiatowemu Panu K. Pieńkosowi, dyrektorom szkół, kierownikom jednostek organizacyjnych gminy, pracownikom Urzędu Gminy w Pokrzywnicy oraz mediom.