XII Sesja Rady Gminy

ZAWIADOMIENIE

          Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm./, zwołuję XII Sesję Rady Gminy Pokrzywnica na dzień 26 stycznia 2016r. (wtorek) o godz. 1600 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad oraz jego zmian.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Pokrzywnicy w Szkołę Filialną w Pokrzywnicy podporządkowaną organizacyjnie Publicznej Szkole Podstawowej im. Witolda Machnowskiego w Nowym Niestępowie.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Witolda Machnowskiego w Nowym Niestępowie.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania darowizny zabudowanej nieruchomości położonej w Pokrzywnicy na rzecz Gminnej Biblioteki publicznej w Pokrzywnicy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży działki nr 213/7 położonej w Pobyłkowie Małym.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży działki nr 187/1 położonej w Pobyłkowie Małym.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na rok 2016.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pokrzywnica.
 10. Wolne wnioski i oświadczenia.
 11. Zamknięcie sesji.

 Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015r. Poz. 1515 ze zm.), niniejsze pismo stanowi podstawę dla pracodawcy do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Projekty uchwał