Wykaz decyzji o warunkach zabudowy, które wygasły

Wykaz decyzji o warunkach zabudowy  dot. nieruchomości lub ich części znajdujących się na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią lub w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału przeciwpowodziowego po stronie odpowietrznej, które wygasły z dniem
1 stycznia 2018 r., sporządzony  na podstawie art. 546 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.
Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268)

 

Łubienica
Lp Nr działki Nr decyzji

Znak sprawy

Data wydania

Rodzaj inwestycji Uwagi
1 115/2 47/2004

RI 7331-67/2004

24.09.2004 r.

Budowa budynku rekreacji indywidualnej  
Łubienica Superunki
Lp Nr działki Nr decyzji

Znak sprawy

Data wydania

Rodzaj inwestycji Uwagi
1 147/4 62/2009

NU 7331-1/2009

05.08.2009 r.

– Budowa schodów terenowych w celu stabilizacji skarpy,

– Budowa wiaty o lekkiej konstrukcji na użytkach rolnych klasy R IV b  i R V

 
Strzyże
Lp Nr działki Nr decyzji

Znak sprawy

Data wydania

Rodzaj inwestycji Uwagi
1 46/17 11/2005

RI 7331-12/2005

11.03.2005 r.

Budowa budynku rekreacji indywidualnej  
Gzowo
Lp Nr działki Nr decyzji

Znak sprawy

Data wydania

Rodzaj inwestycji Uwagi
1 142/3 106/2008/2009

NU 7331-136/2008/2009

10.03.2009 r.

Budowa budynku letniskowego  
2 159/8 44/2009

NU 7331-50/2009

29.06.2009 r.

Rozbudowa istniejącego budynku letniskowego  
3 165/21 16/2016

SKU.6730.10.2016.KS

14.04.2016 r.

Budowa dwóch budynków letniskowych

(istniejący budynek o funkcji letniskowej przeznaczony do rozbiórki)

 
Karniewek
Lp Nr działki Nr decyzji

Znak sprawy

Data wydania

Rodzaj inwestycji Uwagi
1 200 34/2004

RI 7331-36/2004

12.07.2004 r.

Budowa budynku rekreacji indywidualnej  
2 218/3 34/2005

RI 7331-47/2005

08.08.2005 r.

Budowa budynku rekreacji indywidualnej  
3 110/7, 110/8

110/9

39/2005

RI 7331-55/2005

05.09.2005 r.

Budowa budynków rekreacji indywidualnej  
4 185/2 94/2006

RI 7331-109/2006

23.10.2006 r.

Budowa jednorodzinnego budynku mieszkalnego oraz budynku gospodarczego Aktualnie 185/4
5 221, 222

223

80/2007

RI 7331-105/2007

31.12.2007 r.

Budowa jednorodzinnego budynku mieszkalnego  
6 109

(aktualnie 109/1, 109/2, 109/3)

48/2010

NU 7331-54/2010

23.10.2010 r.

Budowa dwóch budynków letniskowych  (budynki rekreacji indywidualnej)  
26/2012

SKU.6730.20.2012.KS

06.06.2012 r.

Budowa trzech budynków letniskowych Pozwolenie na dz. 109/2

(Wygasić w części decyzje)

7 197/3, 197/4

197/5

26/2013

SKU.6730.26.2013.KS

22.10.2013 r.

Rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku letniskowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku letniskowego na budynek mieszkalny jednorodzinny oraz budowa budynku gospodarczego  
8 81, 83/1

83/2

 

(78/10, 78/11, 78/12 – poza obszarem)

27/2017

SKU.6730.33.2017.AT

02.08.2017 r.

– Rozbudowa istniejącego budynku rekreacji indywidualnej w konstrukcji drewnianej,

– Budowa budynku rekreacji indywidualnej w konstrukcji drewnianej,

– Budowa basenu przelewowego,

– Rozbiórka istniejącego budynku rekreacji indywidualnej w konstrukcji drewnianej

 
Pogorzelec
Lp Nr działki Nr decyzji

Znak sprawy

Data wydania

Rodzaj inwestycji Uwagi
1 154/12 37/2004

NU 7331-45/2004

30.07.2004 r.

 

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

 

 
2 150/7

(aktualnie 150/11, 150/12, 150/13, 150/14)

3/2008

NU 7331-4/2008

07.03.2008 r.

 

Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych

 

Aktualnie dz. 150/13, 150/14
4/2008

NU 7331-5/2008

07.03.2008 r.

 

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

 

Aktualnie dz. 150/12
5/2008

NU 7331-6/2008

07.03.2008 r.

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Aktualnie dz. 150/11
3 156 80/2016/2017

SKU.6730.88.2016.AT

22.05.2017 r.

Budowa jednorodzinnego budynku mieszkalnego Aktualnie dz. 156/1
4 155/24 33/2017

SKU.6730.37.2017.AT

24.08.2017 r.

Budowa budynku letniskowego (rekreacji indywidualnej)  
Dzierżenin
Lp Nr działki Nr decyzji

Znak sprawy

Data wydania

Rodzaj inwestycji Uwagi
1 203 59/2005/2006

NU 7331-93/2005

20.02.2006 r.

Przebudowa dwóch budynków rekreacji indywidualnej Aktualnie dz. 203/2, 203/3
2 231 87/2006

NU 7331-81/2006

26.09.2006 r.

Budowa budynku letniskowego (rekreacji indywidualnej)  
3 236/2 79/2007

NU 7331-100/2007

31.12.2007 r.

Rozbudowa i nadbudowa budynku letniskowego (rekreacji indywidualnej)  
4 196/8

(Aktualnie dz. 196/13)

45/2009

NU 7331-51/2009

29.06.2009 r.

Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek usługowy – biuro doradcze dla rolników (usługi biurowe nieuciążliwe)  
44/2010

NU 7331-46/2010

24.08.2010 r.

Remont i adaptacja poddasza istniejącego budynku na cele usługowe (krótkoterminowy wynajem pokoi) – agroturystyka  
85/2012/2013

SKU.6730.41.2012.KS

04.02.2013 r.

Budowa budynku usługowego z przeznaczeniem na turystykę wiejską  (krótkoterminowy wynajem pokoi) – agroturystyka  
5 204/10 45/2011

NU.6730.52.2011.KS

05.07.2011 r.

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego  
6 204/11 77/2016/2017

SKU.6730.91.2016.AT

02.03.2017 r.

Rozbudowa i nadbudowa jednorodzinnego budynku mieszkalnego  
Klusek
Lp Nr działki Nr decyzji

Znak sprawy

Data wydania

Rodzaj inwestycji Uwagi
1 65 84/2006

RI 7331-98/2006

14.09.2006 r.

Budowa jednorodzinnego budynku mieszkalnego  
2 53 33/2007

RI 7331-25/2007

06.06.2007 r.

Budowa jednorodzinnego budynku mieszkalnego i budowa budynku gospodarczego  
3 67/2

67/5

39/2017

SKU.6730.11.2017.AT

10.10.2017 r.

Budowa budynku letniskowego (całoroczny dom letniskowy) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną