Wycieczka „Szlakiem Orlich Gniazd”

Uczniowie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżeninie uczestniczyli w 3-dniowej wycieczce edukacyjno-krajoznawczej. Wycieczka odbyła się w dniach 23-25.04.2018 r. Uczestniczyło w niej 44 uczniów oraz 4 opiekunów. Celem wyjazdu było poznanie Jury Krakowsko-Częstochowskiej i związanej z nią historią panowania ostatnich królów z dynastii Piastów. Ruiny zamków zwiedzane przez uczestników wycieczki powstały za czasów króla Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego.
Uczniowie pierwszego dnia odbyli spacer po Jasnej Górze w Częstochowie, zwiedzali ruiny zamku w Olsztynie – największego zamku obronnego na szlaku „orlich gniazd” i ruiny zamku w Ogrodzieńcu, zbudowanym  na najwyższym wzniesieniu Jury Krakowsko-Częstochowskiej – Górze Zamkowej wznoszącej się na 515,5 m n.p.m.
Drugi dzień był bardzo intensywny ze względu na trasę zwiedzania. Po Ojcowskim Parku Narodowym oprowadzał nas przewodnik, który bardzo barwnie opowiadał o pochodzeniu skalistych jarów, rozmaitych form skalnych, jaskiń, wywierzysk. Spacerując pośród lasów i bujnej roślinności uczniowie wspinali się ku Jaskini Łokietka. Zwiedzili tę największą  i najpiękniejszą ze znanych jaskiń Ojcowskiego Parku Narodowego, z którą związana jest legenda o królu Władysławie Łokietku.
Na zakończenie dnia uczniowie odwiedzili zamek w Rabsztynie.  Z nowo odbudowanej wieży można było podziwiać piękne widoki.
Ostatniego dnia podczas spaceru po Krakowie uczniowie podziwiali Wzgórza Wawelskie, Zamek Królewski i katedrę na Wawelu. W krypcie Pod Wieżą Srebrnych Dzwonów zobaczyli miejsce pochówku prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego i jego żony Marii oraz pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego. Drogą Królewską doszli do Rynku Starego Miasta, na którym zobaczyli Sukiennice, Kościół Mariacki oraz wysłuchali hejnału granego z wyższej wieży tej bazyliki. Spacer po Starówce krakowskiej zakończyli przy Bramie Floriańskiej i Barbakanie, które stanowiły razem z murami miejskimi system obronny Krakowa od średniowiecza aż do XIX wieku.

Kacper Kręciejewski