Wycieczka do Centrum Olimpijskiego

22 listopada 2017 roku uczniowie szkoły podstawowej z Dzierżenina wraz z p. M. Jaworską i p. D. Kamer-Piekutowską pojechali na wycieczkę do Centrum Olimpijskiego w Warszawie.

Celem wyjazdu był udział w  zajęciach Fair Play i Ty.

Podczas zajęć zostało wyjaśnione pojęcie fair play, została omówiona geneza, sięgając aż do czasów kodeksów rycerskich, baśni angielskich i dramatów Williama Szekspira.
Uczniowie poznali ideę barona Pierre’a de Coubertina, który podkreślał, że liczy się nie tylko zwycięstwo, a również sam udział w zawodach. Omawiane były przykłady znakomitych polskich sportowców, którzy są laureatami krajowych i międzynarodowych konkursów fair play. W trakcie zajęć uczniowie obejrzeli film projekcja filmu 90 lat na szlaku olimpijskim.
Jednym z najważniejszych punktów zajęć była analiza kodeksu fair play opracowanego dla młodych ludzi przez profesorów Zofię i Ryszarda Żukowskich. Na przykładach z życia codziennego uczniowie opowiadali czym dla nich jest czysta, uczciwa walka oparta na szlachetnych ideałach.
Głównym celem lekcji było uzmysłowienie młodemu człowiekowi, że fair play to nie tylko zasada obowiązująca w sporcie, ale również w naszym codziennym życiu: w szkole, w rodzinie, wśród kolegów i przyjaciół.

Fair play – te dwa słowa to ponadczasowy system wartości ludzkich zachowań, które powinny nam towarzyszyć przez całe życie.