Wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych z Komisją Budżetu i Finansów

Dnia 24 kwietnia 2018r. (wtorek) o godz. 14.00 w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy odbędzie się wspólne posiedzenie: Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych z Komisją Budżetu i Finansów.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Zaopiniowanie materiałów przewidzianych do rozpatrzenia na sesji rady gminy.
  3. Wolne wnioski i oświadczenia.
  4. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

Przewodnicząca Komisji                                                              Przewodniczący Komisji
Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych                                  Budżetu i Finansów 
/-/ Wiesława Gronczewska                                                                  /-/  Wiesław Król