Wspólne Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych z Komisją Budżetu i Finansów

Dnia 16 maja 2017r. (wtorek) o godz. 15.30 w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych z Komisją Budżetu i Finansów.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Zaopiniowanie materiałów przewidzianych do rozpatrzenia na sesji rady gminy.
  3. Wolne wnioski i oświadczenia.
  4. Zamkniecie posiedzenia.

 

Przewodnicząca Komisji                                                                                Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Społecznych                                             Budżetu i Finansów

 /-/ Wiesława Gronczewska                                                                                    /-/ Wiesław Król