Wspólne Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych z Komisją Budżetu i Finansów

Dnia 27 marca 2017r. (poniedziałek) o godz. 12.00 w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych z Komisją Budżetu i Finansów.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Zaopiniowanie materiałów przewidzianych do rozpatrzenia na sesji rady gminy.
  3. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

Przewodnicząca Komisji                                                                                Przewodniczący Komisji
Oświaty, Kultury i Społecznych                                                                         Budżetu i Finansów

/-/ Wiesława Gronczewska                                                                                    /-/ Wiesław Król