Wspólne Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych z Komisją Budżetu i Finansów

Wspólne Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych z
Komisją Budżetu i Finansów
Dnia 18 grudnia 2014r. (czwartek) o godz. 14.30 w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy odbędzie
się wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych z Komisją Budżetu i
Finansów.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zaopiniowanie materiałów przewidzianych do rozpatrzenia na sesji rady gminy.
3. Wolne wnioski i oświadczenia.
Przewodnicząca Komisji                                              Przewodniczący Komisji
Oświaty, Kultury i Społecznych                                    Budżetu i Finansów
/-/ Wiesława Gronczewska                                            /-/ Wiesław Król