Wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych z Komisją Budżetu i Finansów

Dnia 07 listopada 2017r. (wtorek) o godz. 14.00 w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Socjalnych z Komisją Budżetu i Finansów.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Zaopiniowanie materiałów przewidzianych do rozpatrzenia na sesji rady gminy.
  3. Wolne wnioski i oświadczenia.
  4. Zamknięcie posiedzenia.

 

     Przewodnicząca Komisji                                                                      Przewodniczący Komisji
Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych                                                        Budżetu i Finansów 

/-/ Wiesława Gronczewska                                                                                    /-/ Wiesław Król