Wspólne kolędowanie dzieci i młodzieży z podopiecznymi Dziennego Domu Seniora „Wigor” w Pułtusku i Domu Opieki w Loretto

Nieść uśmiech, szczęście oraz poczucie bycia ważnym i potrzebnym to wielki przywilej. Uczniowie naszej szkoły już od najmłodszych klas żywo uczestniczą w działaniach Szkolnego Koła Wolontariatu. Chcą pomagać, bo, jak mówią, to daje wielką radość.
23 stycznia 2019r. uczniowie naszej szkoły pod opieką pani Iwony Pieńkos i pani Bożeny Koźlińskiej odwiedzili pensjonariuszy Dziennego Domu Seniora „Wigor” w Pułtusku, zaś 24 stycznia – Domu Opieki  w Loretto – Charytatywnym Dziele Miłości ks. Ignacego Kłopotowskiego. Podczas  spotkań uczniowie zaprezentowali montaż słowno – muzyczny związany ze świętami Bożego Narodzenia, który wywołał  u obserwatorów wielkie wzruszenie i radość. Po występie uczniowie złożyli mieszkańcom i pracownikom ośrodków życzenia oraz wręczyli własnoręcznie wykonane  upominki.
Te niezwykłe spotkania  były dla naszych uczniów swoistą lekcją wychowawczą, uczącą empatii, tolerancji i otwartości na potrzeby innych osób, w tym również starszych i schorowanych. Dla takich chwil i przeżyć warto poświęcić czas. My również  DZIĘKUJEMY!

Szkoła Podstawowa z Oddziałami
Integracyjnymi w Dzierżeninie