Wigilia – Samorządowe Przedszkole

„Niosąc ciepło w każdy dom…” – to główna myśl przewodnia Uroczystości Wigilijnej w Samorządowym Przedszkolu w Pokrzywnicy, która odbyła się 19 grudnia. Pani Dyrektor powitała zaproszonych Gości: Wójta Gminy Pokrzywnica – p. Adama Dariusza Rachubę, Księdza Proboszcza Mirosława Borkowskiego, Sekretarza Gminy – p. Tadeusza Jakubiaka, Skarbnika Gminy – p. Halinę Gryc, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – p. Agnieszkę Piekarską, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej – p. Hannę Gajewską, Komendanta Ochotniczej Straży Pożarnej w Pokrzywnicy – p. Arkadiusza Wyrka, Zarząd Rady Rodziców: p. Łukasza Rakockiego i p. Danutę Gajewską, przedstawiciela lokalnej prasy – p. Leszka Malinowskiego, przyjaciół przedszkola – p. Agnieszkę Jaroch i p. Barbarę Sumiłę oraz całą społeczność przedszkolną. Część artystyczną w pięknej scenerii przygotowały dzieci 6- letnie pod kierunkiem p. Moniki Ziółkowskiej. Scenariusz został opracowany na motywach jednej z najpiękniejszych baśni świata – „Dziewczynki z zapałkami”. Ta niezwykle melancholijna opowieść o dziewczynce, która jest bardzo biedna w naszej wersji kończy się dobrze i miło, dzięki dobroci ludzi, którzy czynią cuda… „Otwórzmy swe serca szeroko, bo chociaż to stare dzieje, takich dzieci jak dziewczynka z zapałkami jest naprawdę wiele. Pamiętajmy o tym nie tylko w tym magicznym czasie, ale każdego dnia w roku.