Warsztaty profilaktyczne w Publicznej Szkole Podstawowej w Pokrzywnicy

W dniu 14 stycznia 2016r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Pokrzywnicy odbyły się warsztaty dla uczniów klas IV-VI na temat: „Agresja i przemoc w szkole, w tym cyberprzemoc”, które prowadziła Pani Joanna Sobocińska z Biblioteki Pedagogicznej w Pułtusku.
Uczniowie rozmawiali o rodzajach przemocy, cyberprzemocy i agresywnych zachowaniach ale także o  wrażliwości , empatii , tolerancji, przyjaźni i odpowiedzialności., które mogą   być   siłą   w  pokonaniu  negatywnych zjawisk jakimi  jest przemoc i agresja . Życzliwy stosunek do  drugiego człowieka  , postrzeganie go jako  wartości samej w sobie oraz promowanie pozytywnych  zachowań mogą  zaprocentować  efektywną  , pozbawioną agresji komunikacją.

Galeria Zdjęć