VI spotkanie z poezją „Miejsce magiczne, gniazdo ojczyste, mała Ojczyzna Mazowsze”

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Gzowie wystąpili w dniu 28 kwietnia 2018 roku w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzierżeninie, prezentując montaż słowno – muzyczny pod tytułem „Miejsce magiczne, gniazdo ojczyste, mała Ojczyzna – Mazowsze” przygotowany przez panią Beatę Katarzynę Januszek. Na spotkanie przybyli zaproszeni goście z terenu Gminy Pokrzywnica, których powitała pani dyrektor Jadwiga Modzelewska. Program zapowiadali konferansjerzy – Anna Wilczyńska i ks. Piotr Orliński. Uroczystość miała na celu przybliżenie twórczości ks. Jana Twardowskiego, wypracowanie nawyku czytania i zainteresowania poezją, wzmacnianie więzi z krajem ojczystym i regionem, rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji oraz upowszechnianie kultury żywego słowa wśród dzieci i młodzieży, a także środowiska lokalnego.

Wspaniałe wiersze poety, mimo upływu czasu nie straciły nic ze swojej aktualności. Nadal niosą nam uniwersalne wartości związane z przemijaniem, miłością, nadzieją i patriotyzmem.

Uczniowie dali przed publicznością prawdziwy popis muzycznego, a przede wszystkim śpiewaczego kunsztu, prezentując znakomitą poezję śpiewaną opartą na utworach ks. Jana Twardowskiego. Wspominano, iż Ojczyzna to kraj dzieciństwa, miejsce urodzin. Dla każdego człowieka może być czymś innym. Dla jednego może to być wspomnienie rodzinnego domu, a dla innego przywiązanie do języka.

Wieczornicę uświetniły prezentacje multimedialne przygotowane przez panie Joannę Banasiak i Annę Łukasiak. Aranżację muzyczną zapewnił pan Dariusz Lusa.

Ten wieczór wyciszył zmagania z codziennym pośpiechem i zachęcił do cieplejszych relacji z drugim człowiekiem.