V rocznica nadania imienia szkole w Gzowie

Data 1 czerwca 2016 roku na długo zapadnie w naszej pamięci. To właśnie tego dnia szkoła podstawowa w Gzowie obchodziła piątą rocznicę nadania imienia ks. Jana Twardowskiego. Uroczystość rozpoczęła się mszą święta w kościele parafialnym w Dzierżeninie, w której wzięły udział dzieci, rodzice oraz zaproszeni goście.  Swoją obecnością zaszczyciła nas wieloletnia przyjaciółka ks. Twardowskiego – pani Aldona Kraus wraz z synem Sergiuszem, ks. Proboszcz Kazimierz Kozicki, przedstawiciele gminy  wraz z panem Wójtem jak również nieocenieni Przyjaciele szkoły, bez których bardzo trudno byłoby zorganizować tak wspaniałą uroczystość. |
Po mszy świętej spotkaliśmy się wszyscy w ogrodzie szkolnym aby obejrzeć część artystyczną, okraszoną cytatami  ks. Jana  deklamowanymi przez naszego katechetę ks. Remigiusza Stacherskiego oraz pięknymi utworami muzycznymi przygotowanymi przez panią Beatę Katarzynę Januszek i naszych uczniów.
Słowa pani dyrektor Jadwigi Modzelewskiej skierowane do zgromadzonych w najlepszy sposób oddają atmosferę tych pięciu lat pod opieką naszego patrona.  Jak już wielokrotnie przekonaliśmy się był to wybór najlepszy z możliwych – czujemy duchową obecność ks. Jana, który wspiera nas w działaniach i jest wzorem do naśladowania dla kolejnych pokoleń.
Pamiątką wydarzenia pozostanie kamień wraz z tablicą na której napisano słowa ks. Twardowskiego  – „Można odejść na zawsze, by stale być blisko”.
Składamy serdeczne podziękowania na ręce osób, które wsparły nas w przygotowaniach tej pięknej uroczystości:
fundatorowi kamienia pamiątkowego – Zbigniewowi Jaroch
fundatorom tablicy pamiątkowej: Januszowi Jeleń,  Romanowi i Barbarze Sumiła, Arturowi Sikorskiemu,  Zbigniewowi i Agnieszce Jaroch, Tadeuszowi Bronowskiemu, Janowi Prus, Elżbiecie i Jerzemu Sikorskim
oraz pozostałym osobom za wkład pracy i zaangażowanie.

Galeria zdjęć