UWAGA!!! NIE PAL ŚMIECI!!!

W związku z pojawiającymi się ostrzeżeniami o złej jakości powietrza dla pyłu zawieszonego PM2,5 i PM10, czyli tzw. smogu w powietrzu  na obszarze województwa mazowieckiego,  niniejszym przypominamy o bezwzględnym przestrzeganiu zakazu spalania odpadów w piecach i kotłowniach domowych jak również na wolnym powietrzu (ogniskach).

Spalanie odpadów jest nie tylko niezgodne z prawem, ale również bardzo szkodliwe dla naszego zdrowia. Podczas palenia odpadów nie tylko wydziela się nieprzyjemny zapach, ale przede wszystkim trujące substancje. Największą dawkę zanieczyszczeń przyjmujemy w bezpośrednim sąsiedztwie dymiącego komina.
Spalający odpady w domowych piecach gwarantują sąsiadom szkodliwy dym zawierający trujący dla ludzi i zwierząt tlenek węgla i drażniący tlenek azotu, który uszkadza płuca. Dym zawiera również: dwutlenek siarki, chlorowodór, cyjanowodór, a także rakotwórcze związki zwane dioksynami i furanami.

Spalanie odpadów, to bezpośrednie zatruwanie człowieka, gleby, wody i środowiska dookoła nas, to działanie rakotwórcze i śmiercionośne. Nie warto narażać siebie, dzieci i wnuków na takie niebezpieczeństwo.
Spalane w domowych piecach odpady powodują przy tym osadzanie się w przewodach kominowych sadzy, której nadmiar może prowadzić do zapalenia się przewodu kominowego i pożaru.

Przypominamy, że zgodnie z art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992) kto, wbrew  przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny.