Uroczystość z okazji Święta Niepodległości

Uroczystość z okazji Święta Niepodległości

 Dnia 10 listopada 2015 roku cała społeczność szkolna PSP im. Doroty Gellner w Pobyłkowie Dużym spotkała się na uroczystości z okazji Święta Niepodległości. Uczniowie klas IV – VI zaprezentowali piękny program słowno – muzyczny, który nawiązywał do wydarzeń z przeszłości Polski, pokazywał jej piękno i wpajał głęboką miłość do Ojczyzny. Odświętnie ubrani uczniowie
z kotylionami w barwach narodowych w skupieniu obejrzeli program przygotowany pod kierownictwem pani Wiesławy Pichor.

Galeria zdjęć