Uroczysta akademia w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości – szkoła Dzierżenin

Rok 2018 został ogłoszony rokiem Niepodległej w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Najważniejszym wydarzeniem związanym z tą rocznicą była uroczysta akademia, która odbyła się 15 listopada. Poprzedziło ją wspólne odśpiewanie „Mazurka Dąbrowskiego” 9 listopada o godz.11.11. Uroczystość wprowadziła wszystkich uczestników w atmosferę wydarzeń sprzed 11 listopada 1918 roku, ukazała ducha narodu polskiego, jego wysiłek i determinację w walce o wolność i suwerenność. Utwory poetyckie podkreślały nastrój lat walki i zmagań, ale również tragedii polskich żołnierzy walczących w armiach zaborców. Ich uzupełnieniem były piosenki: Uwierz Polsko, Rozkwitają pąki białych róż – obie w wykonaniu dziewcząt ze starszych klas oraz Jestem Polką i Polakiem, którą zaśpiewały uczennice klasy pierwszej. Uczucia patriotyczne, dumy narodowej i refleksję nad losami naszej Ojczyzny wzbudził krótki film Anonimowa historia Polski. Przypomniał on dni chwały i klęski – zwycięstwa i porażki narodu polskiego od czasów Mieszka I aż do współczesnych.
Uroczystość była dla zgromadzonych na niej uczestników lekcją patriotyzmu i historii.