Uczniowie PSP w Nowym Niestępowie na „Tygodniu Dziecka” w Golądkowie

Uczniowie klas młodszych , 29 maja, uczestniczyli w „Tygodniu Dziecka”, który został zorganizowany przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. J. Dziubińskiej w Golądkowie. Podczas spotkania dzieci uczestniczyły w kulinarnym zmaganiu przy pieczeniu ciasteczek w szkolnej pracowni. Zapoznały się z tajemnicą pięknego nakrywania do stołu oraz z zasadami zachowania przy stole. Dużą atrakcją okazała się  jazda konno i oglądanie sprzętu rolniczego.
Dzień zakończył się wspólnym obiadem .