Uchwała antysmogowa

 Niniejszym informujemy, że Zarząd Województwa Mazowieckiego sporządził projekt uchwały w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów dotyczących eksploatacji instalacji grzewczych, w których następuje spalanie paliw, czyli tzw. „uchwały antysmogowej”. Wobec tego zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących tej uchwały.

   Wszyscy zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do 18 sierpnia br.

  1. w formie pisemnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Gospodarki Odpadami oraz Pozwoleń Zintegrowanych i Wodnoprawnych,
    ul. ks. I. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa;
  2. ustnie do protokołu;
  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres: gospodarka.odpadami@mazovia.pl

            Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Mazowieckiego.

            Przedmiotowa uchwała przewiduje wprowadzenie zakazu stosowania w instalacjach grzewczych takich jak kocioł, kominek i piec następujących paliw:

  1. mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem;
  2. węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla;
  3. paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu 0-3 mm wynosi powyżej 15%;
  4. paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%.

            Planowany termin podjęcia uchwały to 1 listopada 2017 roku.

projekt_uchwaly_antysmogowej