Trzymaj formę – PSP im. Doroty Gellner w Pobyłkowie Dużym

W ramach realizowanego w szkole programu ,,Trzymaj formę” w dniu 15 marca br. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielami Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Pułtusku. Panie podkreśliły, że zdrowie to najważniejsze z dóbr, jakie posiadamy, a podstawowym warunkiem, aby czuć się pełnym sił witalnych, cieszyć się dobrą kondycją i chronić się przed różnego rodzaju chorobami jest zdrowe odżywianie. Wyświetliły uczniom prezentację multimedialną, dotyczącą zbilansowanej diety. Za każdym razem mówiąc o zdrowym odżywianiu należy odwołać się do piramidy zdrowego żywienia i aktywności fizycznej dzieci i młodzieży. Nasi goście bardzo szczegółowo omówili zasady zdrowego żywienia. Przestrzegali uczniów przed nadmiernym spożywaniem soli i cukru.

Pamiętajmy, że spożywanie zalecanych w piramidzie produktów spożywczych w odpowiednich ilościach i proporcjach oraz codzienna aktywność fizyczna są kluczem do zdrowia, prawidłowego rozwoju i dobrych wyników w nauce.