Termomodernizacja i instalacje OZE w budynku Szkoły Podstawowej w Pokrzywnicy (obecnie budynek Samorządowego Przedszkola)

Zarząd Województwa Mazowieckiego przyznał  dofinansowanie na realizację  niniejszego projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WM 2014-2020. W dniu 18 lipca 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w tej sprawie została podpisana umowa. W imieniu gminy Pokrzywnica umowę podpisali Wójt Gminy Pan Adam Dariusz Rachuba oraz Skarbnik Gminy – Pani Halina Gryc. Zarząd Województwa Mazowieckiego  reprezentowali Wicemarszałek Pani Janina Ewa Orzełowska i Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Pani Elżbieta Lanc.

Tytuł projektu: Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Pokrzywnicy z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii

Beneficjent: Gmina Pokrzywnica

Całkowita wartość projektu: 521 824,00 zł

Kwota dofinansowania: 409 587,20 zł

Działanie: 4.2 Efektywność energetyczna    

Gmina Pokrzywnica otrzyma ponad 400 tys. zł. wsparcia unijnego na wykonanie termomodernizacji z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w budynku Szkoły Podstawowej w Pokrzywnicy (obecnie budynek Samorządowego Przedszkola). Realizacja projektu obejmie: wymianę okien, ocieplenie ścian zewnętrznych i stropu, a także wymianę instalacji kotłowej, modernizacje – komina, pomieszczenia kotłowni oraz modernizację instalacji centralnego ogrzewania. W ramach projektu zastaną zainstalowane odnawialne źródła energii m.in. kocioł na biomasę oraz instalacje fotowoltaiczne na potrzeby c.o. i energii elektrycznej. Oświetlenie zostanie wymienione na energooszczędne. Realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii i paliw, a tym samym do redukcji emisji zanieczyszczeń i ograniczenia degradacji środowiska.