Terminy rekrutacji

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego , a także terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w roku szk. 2018/19.

L.p Rodzaj czynności Termin    postępowania  rekrutacyjnego Termin postępowania uzupełniającego
1. Podanie informacji o wolnych miejscach w przedszkolach/ oddziałach przedszkolnych

 

  7 maja 2018r. , godz.12.00
2. Składanie wniosków o przyjęcie do  przedszkola / oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych. 06–20 marca 2018r.

do godz.13.00

8-22 maja 2018r. do godz. 13.00
3. Weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną 21-26 marca

2018r.

do godz. 14.00

23-29 maja 2018r. do godz.14.00
4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 27 marca 2018r.

godz. 1200

30 maja 2018r.
5. Potwierdzenie przez rodziców woli zapisu do szkoły, do której dziecko zostało zakwalifikowane  w postaci oświadczenia 28-30 marca 2018r. do godz. 13.00 01 – 05 czerwca 2018r.
6. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 4 kwietnia  2018r.              godz. 1300 6 czerwca 2018r.
7. Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. Do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
8. Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia. Do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
9. Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia. Do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia.
10. Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia. Do 7 dni od dnia złożenia u dyrektora odwołania od   rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej -,

       Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego , a także terminy składania dokumentów do klas I szkół podstawowych w roku szk. 2018/19.

L.p Rodzaj czynności Termin    postępowania  rekrutacyjnego Termin postępowania uzupełniającego
1. Podanie informacji o wolnych miejscach w kl. I

 

  7 maja 2018r. , godz.12.00
2. Składanie wniosków o przyjęcie do klasy I wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych. 06–20 marca 2018r.

do godz.13.00

8-22 maja 2018r. do godz. 13.00
3. Weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną 21-26 marca

2018r.

do godz. 14.00

23-29 maja 2018r. do godz.14.00
4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 27 marca 2018r.

godz. 1200

30 maja 2018r.
5. Potwierdzenie przez rodziców woli zapisu do szkoły do której dziecko zostało zakwalifikowane  w postaci oświadczenia 28-30 marca 2018r. do godz. 13.00 01  – 05 czerwca 2018r.
6. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 4 kwietnia  2018r.              godz. 1300 6 czerwca 2018r.
7. Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. Do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
8. Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia. Do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
9. Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia. Do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia.
10. Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego
w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia.
Do 7 dni od dnia złożenia u dyrektora odwołania od   rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej -,