Terminy Posiedzeń Komisji Rady Gminy

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych

Dnia 12 lutego 2019 r. (wtorek) o godz. 15.00 w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych:

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji.
  3. Ustalenie Planu pracy Komisji na 2019 r.
  4. Zaopiniowanie materiałów przewidzianych do rozpatrzenia na sesji rady gminy.
  5. Wolne wnioski i oświadczenia.

 

                                                                                                    Przewodnicząca Komisji
/-/ Wiesława Gronczewska

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

Dnia 11 lutego 2019 r. (poniedziałek) o godz. 14.00 w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów:

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji.
  3. Ustalenie Planu pracy Komisji na 2019 r.
  4. Zaopiniowanie materiałów przewidzianych do rozpatrzenia na sesji rady gminy.
  5. Wolne wnioski i oświadczenia.

 

                                                                                                    Przewodnicząca Komisji
 /-/      Anna Dudkowska