SZKOLENIE

 

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego – Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Pułtusku zaprasza na szkolenie :

,,Prawidłowa technologia uprawy roślin rolniczych – kukurydza”

 

Szkolenie odbędzie się 23.03.2017 r. o godz. 10.00 w Świetlicy OSP w Pokrzywnicy.                                                                                                                  

Szkolenie poprowadzi doradca MODR: Guzek Marianna

Informacji udzielamy w biurze w Pułtusku ul. Mickiewicza 22 A:  23 692 11 86