Szkolenie z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

W dniu 11 marca 2016 roku nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Gzowie brali udział w kursie dotyczącym udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Szkolenie prowadził ratownik, na co dzień pracujący w ratownictwie medycznym oraz w WOPR. Udzielił wskazówek jak postępować w razie najczęstszych urazów, które mogą zaistnieć w szkole. Nauczyciele mieli możliwość samodzielnego przeprowadzenia czynności resuscytacyjnych za pomocą sprzętu szkoleniowego.

Galeria zdjęć