Szkolenie MODR

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego – Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Pułtusku zaprasza na szkolenie:

Bioasekuracja gospodarstw jako istotny element prewencji – zasady zabezpieczenia gospodarstw przed chorobami.

 Szkolenie odbędzie się w dniu 11.01.2018 r. o godzinie 10.00 w Sali Kluby Świetlicy OSP w Pokrzywnicy.

Szkolenie przeprowadzą pracownicy MODR Oddział Poświętne.
Informacji udzielamy w biurze w Pułtusku ul. Mickiewicza 22 A:  23 692 11 86
Główny doradca rolnośrodowiskowy Marianna Guzek Tel 501703907