Szkolenie MODR

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego – Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Pułtusku oraz Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Golądkowie zapraszają  na szkolenie:

Płatności obszarowe na rok 2018

Szkolenie odbędzie się w dniu 01.03.2018 r. o godzinie 10.00 w Sali Kluby Świetlicy OSP w Pokrzywnicy.

Szkolenie przeprowadzą pracownicy ARiMR w Golądkowie

Informacji udzielamy w biurze w Pułtusku ul. Mickiewicza 22 A:  23 692 11 86

Główny doradca rolnośrodowiskowy Marianna Guzek Tel 501703907