Szkolenie

 

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego – Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Pułtusku zaprasza na szkolenie:

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 charakterystyka działań

Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych    gospodarstw, Premia dla młodych rolników oraz Premia na zakładanie działalności pozarolniczej

Szkolenie odbędzie się w dniu 01.02.2018 r. o godzinie 10.00 w Sali Kluby Świetlicy OSP w Pokrzywnicy.

Szkolenie przeprowadzą pracownicy MODR Oddział Poświętne.

Informacji udzielamy w biurze w Pułtusku ul. Mickiewicza 22 A:  23 692 11 86
Główny doradca rolnośrodowiskowy Marianna Guzek Tel 501703907