Szkolenie

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego – Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Pułtusku zaprasza na szkolenie:

 ,,Program rolno-środowiskowo-klimatyczny 2014-2020” oraz  ,,Premia dla młodych rolników”

                                            Szkolenie odbędzie się w dniu 06.04.2017 r.  
                       o godzinie 10.00 w  Sali  Kluby Świetlicy OSP w Pokrzywnicy

Szkolenie przeprowadzą pracownicy MODR TZD w Pułtusku
Informacji udzielamy w biurze w Pułtusku ul. Mickiewicza 22 A:  23 692 11 86
Starszy doradca rolnośrodowiskowy Marianna Guzek Tel 501703907