Szczegółowa Deklaracja uczestnictwa w projekcie wymiany urządzeń grzewczych w gminie Pokrzywnica.

Deklarację  proszę pobrać, wypełnić i przekazać do Urzędu Gminy w Pokrzywnicy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 maja 2018 roku do godz. 16:00. Niezłożenie deklaracji w terminie równoznaczne jest z rezygnacją z udziału w projekcie.

deklaracja MAE