Spotkanie z nowo wybranymi sołtysami

W dniu 28 maja br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Pokrzywnicy odbyło się pierwsze po wyborach sołeckich spotkanie władz gminy z nowo wybranymi sołtysami z terenu Gminy Pokrzywnica na kadencję 2019 – 2024. W spotkaniu uczestniczył Wójt Gminy Pokrzywnica – Adama Dariusza Rachuba wraz z pracownikami urzędu. Radę Gminy reprezentowali: Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Lubelski oraz przewodniczący stałych komisji rady.
Wójt Gminy wręczył sołtysom listy gratulacyjne oraz złożył życzenia sukcesów i satysfakcji z pełnienia tych zaszczytnych funkcji. Następnie omówił zamierzenia inwestycyjne na rok bieżący oraz plany w tym zakresie na następne lata.
Kierownicy referatów przedstawili najważniejsze zagadnienia, którymi zajmują się poszczególne referaty a także sprawy, które mieszkańcy mogą załatwiać w urzędzie. Przedstawicielka Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej omówiła działania realizowane przez GOPS w zakresie pomocy i świadczeń udzielanych mieszkańcom.