Spotkanie z pracownikiem Nadleśnictwa Pułtusk

W dniu 16 maja 2018r. w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżeninie odbyło się spotkanie uczniów  z Panią Anną Sokalską- pracownikiem Nadleśnictwa Pułtusk, które zakończyło obchody Dnia Ziemi.
Spotkanie Pani leśnik z uczniami  klas IV, VI i VII dotyczyło ekosystemu lasu. Uczniowie mogli poszerzyć swoją wiedzę na temat gatunków roślin i zwierząt żyjących w poszczególnych warstwach lasu.
Uczniowie klas III gimnazjum wysłuchali natomiast prelekcji na temat Puszczy Białowieskiej. Pani leśnik zapoznała młodzież z biocenozą puszczy oraz największą populacją żubrów w Polsce.
Na pamiątkę odbytego spotkania uczniowie otrzymali foldery oraz pocztówki z różnymi gatunkami owadów.

Opiekun Szkolnego Koła LOP