Spotkanie w sprawie obwodnicy Pułtuska III tura

Wójt Gminy Pokrzywnica zaprasza wszystkie zainteresowane osoby na spotkanie informacyjne – Tura III z przedstawicielami firmy Transprojekt Gdański Sp. z o.o. i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie dotyczące inwestycji pn.: Studium Techniczno- ekonomiczno- środowiskowe z elementami koncepcji programowej wraz z materiałami  do uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla zadania „Budowa Obwodnicy Pułtuska w ciągu drogi krajowej nr 61”, które odbędzie się w dniu 7 listopada 2018 r. o godz. 1300 w budynku świetlicy OSP w Łubienicy.

Jednocześnie informuję, że spotkanie o ww. tematyce odbędzie się również w dniu          7 listopada 2018 r. o godz. 1600 w Pułtusku w Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora, ul. Daszyńskiego 17- sala zielona. 

Wójt
mgr inż. Adam Dariusz Rachuba